KR OSTRAVA a.s. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení KÚ Žilina u Nového Jičína

Číslo jednací: 12203-5/2012-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 3. dubna 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v ulici Závodní u domu č. p. 844, katastrální území Petřvald u Karviné, okres Karviná, obec Petřvald zemní práce v přímé souvislosti s realizací stavby „Výkop pro kanalizaci", kdy při provádění výkopových prací došlo k poškození plynárenského zařízení (středotlaké plynovodní přípojky PE d 32), a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu a dne 1. listopadu 2011 prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení v ulici Beskydská u domu č. p. 295, katastrální území Žilina u Nového Jičína, okres Nový Jičín, obec Nový Jičín zemní práce v přímé souvislosti s realizací vodního díla „Kanalizace splašková – Žilina u Nového Jičína – II. etapa", kdy při provádění výkopových prací došlo k narušení středotlaké plynovodní přípojky PE d 32 svévolným použitím stavebního stroje (minibagr), a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jejího provozu, dopustil správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost KR OSTRAVA a.s., se sídlem Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava, IČ: 25890981
Datum nabytí právní moci: 1. 3. 2013

 

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.52 MB

Obsah

Sdílejte