KOSOGASS – inženýring s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 01688/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 20. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení při rekonstrukci vysokotlakého plynovodu DN 500 mezi obcemi Škudly a Kozašice prostřednictvím strojního mechanismu (bagru zn. JCB 200) zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Reko VTL Loděnice - Kozašice", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE dn 90, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost se sídlem KOSOGASS - inženýring s.r.o., se sídlem Říčanská 1754, 251 01 Říčany, IČO: 16555732

Datum nabytí právní moci: 18. 2. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte