Konzultační proces, vyhláška o kvalitě dodávek a souvisejících služeb v elektroenergetice

Veřejný konzultační proces

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů.

Připomínky a podněty k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů můžete zasílat při respektování pravidel veřejného konzultačního procesu na adresu konzultace.kvalita@eru.cz do 9. října 2019.

Návrh vyhlášky (PDF, 1312 kB)

Sdílejte

Share icon