Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství.

Návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství (PDF, 367 kB).

Zveřejněno dne 16. března 2015.

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 142 kB) k návrhu vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství.
Zveřejněno dne 16. března 2015.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu zveřejňuje Energetický regulační úřad připomínky (PDF, 219 kB k návrhu vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství.
Zveřejněno dne 24. dubna 2015.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu zveřejňuje Energetický regulační úřad vypořádání připomínek (PDF 219 kB) k návrhu vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství.
Zveřejněno dne 24. dubna 2015.

Sdílejte