Konzultační proces k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech).

Návrh vyhlášky VKP (PDF, 266 kB)

Pravidla konzultačního procesu

 1. Termín pro podání připomínek je do 15 dnů od uveřejnění návrhu vyhlášky, tj. do pátku 3. června 24:00 hod.

 2. Jediným možným prostředkem pro podání připomínek k návrhu vyhlášky je prostřednictvím e-mailu poze@eru.cz .

 3. V předmětu emailu je nutné uvést „NOVELA VYHLÁŠKY – T-E PARAMETRY"

 4. Připomínky musí být zaslány ve formě:

  • připomínka s označením konkrétního ustanovení vyhlášky, k němuž je vznesena,

  • odůvodnění připomínky,

  • návrh promítnutí připomínky do návrhu vyhlášky

 5. Jestliže si odesilatel nepřeje, aby jeho připomínky byly zveřejněny, e-mail s připomínkami bude zřetelně v předmětu označen jako „NEZVEŘEJŇOVAT".

 6. Veškeré připomínky, které nebudou označeny „NEZVEŘEJŇOVAT", budou zveřejněny na webu Energetického regulačního úřadu.

 7. Připomínky musí být zaslány v českém jazyce.

 8. Energetický regulační úřad vyhodnotí připomínky, přičemž návrh vyhlášky může upravit s přihlédnutím k vyhodnocení připomínek.

 9. Výsledky vypořádání připomínek zveřejní ERÚ způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů po uplynutí lhůty podle bodu 1.

 10. K připomínkám, které nebudou splňovat uvedená pravidla, nemusí Energetický regulační úřad přihlížet.

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje vypořádání připomínek k vyhlášce, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech).

Vypořádání připomínek z VKP (PDF, 122 kB)

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje vypořádání připomínek k vyhlášce, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech).

Vypořádání připomínek z VKP (PDF, 122 kB)

Sdílejte