Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

2012

V souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, ERÚ zveřejnil Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy 2013 - 2022 ke konzultaci, která probíhala od 2.11.2012 do 23.11.2012.

Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy 2013 - 2022 (PDF, 698 kB)

2011

V souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb., ERÚ zveřejnil Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy 2012 - 2021 ke konzultaci, která probíhala od 1.11.2011 do 23.11.2011.

Desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy 2012 - 2021 (PDF, 662 kB)

 

Pravidla konzultačního procesu
  1. Jediný možný prostředek pro podání připomínek k Desetiletému plánu rozvoje přepravní soustavy je e-mail konzultace@eru.cz.
  2. Jestliže si odesilatel nepřeje, aby jeho připomínky byly zveřejněny, e-mail s připomínkami bude zřetelně v předmětu označen jako „DŮVĚRNÉ".
  3. Veškeré připomínky, které nebudou označeny jako důvěrné, budou bezprostředně po skončení lhůty pro podávání připomínek zveřejněny na webu ERÚ (Konzultační proces k Desetiletému plánu rozvoje přepravní soustavy/Připomínky).
  4. Lhůta pro vypořádání připomínek bude záviset na množství a závažnosti obdržených připomínek. Vypořádání připomínek bude ihned po dokončení umístěno na web ERÚ (Konzultační proces k Desetiletému plánu rozvoje přepravní soustavy/Vypořádání).
  5. V případě důvěrných připomínek bude vypořádání probíhat formou e-mailové komunikace.
Připomínky

2012

Do ukončení konzultačního procesu ERÚ neobdržel žádné připomínky k vypořádání.

2011

Do ukončení konzultačního procesu ERÚ neobdržel žádné připomínky k vypořádání.

Vypořádání připomínek

2012

Do ukončení konzultačního procesu ERÚ neobdržel žádné připomínky k vypořádání.

2011

Do ukončení konzultačního procesu ERÚ neobdržel žádné připomínky k vypořádání.

Sdílejte

Share icon