Konzultace o slevách, multiplikátorech a sezónních faktorech podle článku 28 TAR NC

Konzultace

V souladu s ustanovením článku 28 Nařízení Komise EU 2017/460 ze dne 16. 3. 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn (NC TAR) zahajuje Energetický regulační úřad konzultaci o slevách, multiplikátorech a sezónních faktorech.

ERÚ vyzývá všechny zúčastněné strany, aby zaslaly své připomínky a podněty k zveřejněnému konzultačnímu dokumentu do 12. dubna 2021 včetně na e-mailovou adresu plyn@eru.cz. V souladu s požadavkem nařízení (EU) č. 2017/460 budou obdržené připomínky a podněty po ukončení konzultace zveřejněny na internetových stránkách ERÚ.

Ke stažení

Sdílejte