Konzultace o slevách, multiplikátorech a sezónních faktorech podle článku 28 NC TAR/Consultation under Article 28 NC TAR

Konzultace/Consultation

V souladu s ustanovením článku 28 Nařízení Komise EU 2017/460 ze dne 16. 3. 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn (NC TAR) zahajuje Energetický regulační úřad konzultaci o slevách, multiplikátorech a sezónních faktorech.

ERÚ vyzývá všechny zúčastněné strany, aby zaslaly své připomínky a podněty k zveřejněnému konzultačnímu dokumentu do 13. dubna 2022 včetně na e-mailovou adresu plyn@eru.cz. V souladu s požadavkem nařízení (EU) č. 2017/460 budou obdržené připomínky a podněty po ukončení konzultace zveřejněny na internetových stránkách ERÚ.

Consultation on discounts, multipliers and seasonal factors under Article 28 NC TAR

In accordance with the provisions of Article 28 of Commission Regulation (EU) 2017/460 of 16 March 2017 establishing a network code on harmonised transmission tariff structures for gas (NC TAR), the Energy Regulatory Office is launching a consultation on discounts, multipliers and seasonal factors.

The ERO invites all interested parties to make comments and initiatives on the published consultative document and submit them up to and including on 13 April 2022 to the e-mail address plyn@eru.cz. In accordance with the requirement of Regulation 2017/460, the received comments and initiatives will be published on the ERO's website after the consultation has been concluded.

Připojené soubory

Typ: pdf
Velikost: 143.24 KB
Typ: pdf
Velikost: 140.63 KB

Sdílejte

Share icon