Konzulační proces k návrhu vyhlášky o způsobu regulace cen v elektroenergetice a teplárenství

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství.

Návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství (PDF, 1 191 kB).

Zveřejněno dne 16. března 2015

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 143 kB) k návrhu vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství.
Zveřejněno dne 16. března 2015.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu zveřejňuje Energetický regulační úřad připomínky (PDF, 842 kB) k návrhu vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství.
Zveřejněno dne 24. dubna 2015.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu zveřejňuje Energetický regulační úřad vypořádání připomínek (PDF, 842 kB) k návrhu vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství.
Zveřejněno dne 24. dubna 2015.

 

 

Sdílejte