KONTEJNERY CETKOVSKÝ s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

14.04.2021, aktualizováno 13.08.2021

Číslo jednací: 00792-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení prostřednictvím strojního mechanismu činnost, v důsledku které došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

KONTEJNERY CETKOVSKÝ s.r.o., se sídlem Za Brněnskou ulicí 4292, 796 01 Prostějov, IČO: 07596651

Datum nabytí právní moci: 6. 2. 2021

Attached files

Sdílejte

Share icon