Oddělení kanceláře Rady ve své činnost zajišťuje interní a externí komunikaci ERÚ, vč. koncepce a strategie ERÚ v těchto oblastech, a je odborným útvarem zajišťujícím zpracování a poskytování informací o činnosti ERÚ. Následně poskytuje organizační i administrativní servis členům Rady a dalším útvarům, a také stojí za marketingovými a rozvojovými projekty úřadu.