KOMTERM Morava, s.r.o. – rozhodnutí o uložení opatření k nápravě

Datum

Číslo jednací: 09628-3/2014-ERU

Účastníkovi řízení se podle ustanovení § 18 odst. 3 písm. b) energetického zákona ukládá opatření k nápravě spočívající v povinnosti podat ve lhůtě 7 dní od právní moci tohoto příkazu žádost o uzavření smlouvy a registraci v informačním systému OTE ve smyslu ustanovení
§ 61 odst. 2 písm. j) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost KOMTERM Morava, s.r.o., se sídlem Traťová 653/3, 619 00 Brno, IČ: 275 62 778

Datum nabytí právní moci: 30. 10. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 140.47 KB

Obsah

Sdílejte