KOMTERM Čechy, s.r.o. – rozhodnutí k neoprávněnému zahájení licencované činnosti před dnem nabytí právní moci

Číslo jednací: 11619-13/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že jako držitel licence na rozvod tepelné energie č. 321226311 v rozporu s ustanovením § 9 odst. 5 energetického zákona přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně rozhodnutí o udělení licence na rozvod tepelné energie neoprávněně zahájil výkon licencované činnosti, když změnil rozsah vymezených území o vymezené území „Stallichova 513/4, Praha 4; Stallichova 512/6, Praha 4; Stallichova 514/2, Praha 4", parc. č. 904/2, 937, 934/1 a 940, k. ú. Krč, obec Praha, a to ode dne 19. ledna 2013 a ve výkonu licencované činnosti v rámci změněného rozsahu vymezeného území pokračoval až do dne 27. prosince 2015, dopustil spáchání správního deliktu podle ustanovení § 91 odst. 1 písm. h) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost KOMTERM Čechy, s.r.o., se sídlem Bělehradská 55/15, 140 00 Praha 4, IČ: 285 10 011

Datum nabytí právní moci: 2. 4. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon