KOMTERM, a.s. – rozhodnutí ke kalkulaci výsledné ceny tepelné energie

Číslo jednací: 05168-31/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto prodávající požadoval v cenové lokalitě „Doksy" výslednou cenu tepelné energie za rok 2012, jejíž kalkulace nebyla v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen dle ust. § 6 odst.1 písm. c) zákona o cenách, neboť byla v rozporu s ust. bodu (1.1) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2011 ze dne 26. října 2011, k cenám tepelné energie, když účastník řízení do ní promítl náklady, které nelze uznat jako ekonomicky oprávněné, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost KOMTERM, a.s., se sídlem Bělehradská 55/15, 140 00 Praha 4, IČO: 26760738

Datum nabytí právní moci: 26. 4. 2017

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 7.85 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon