Kompenzace 2023

Vážení účastníci trhu,

podle energetického zákona (§ 19f odst. 8) platí, že postup, pravidla a termíny pro úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku, resp. rozsah a způsob stanovení prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku, jakož i postupy a termíny pro podávání žádostí, jejich náležitosti a proces samotného vypořádání a vyřizování příslušných žádostí stanoví vláda ČR platným a účinným nařízením.

Ve smyslu výše uvedeného ustanovení k dnešnímu dni (27.12.2022) není platné ani účinné nařízení vlády, které by stanovilo způsob stanovení prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku, ani termíny pro podávání žádosti o kompenzaci a termíny pro její vyplácení.

Sdílejte

Share icon