KOMA Trade CZ - EU, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 04818-8/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

KOMA Trade CZ - EU, s.r.o., se sídlem č.p. 886, 739 94 Vendryně, IČO: 26863278

Datum nabytí právní moci: 6. 5. 2021

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 827.57 KB

Obsah

Sdílejte