KOMA Trade CZ - EU, s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí součinnosti

12.04.2021
Aktualizováno: 13.08.2021

Číslo jednací: 11246-6/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 2 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, jakožto kontrolovaná osoba neposkytl kontrolujícím potřebnou součinnost, když neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději do dne 29. července 2019 veškeré požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

KOMA Trade CZ - EU, s.r.o., se sídlem č.p. 886, 739 94 Vendryně, IČO: 26863278

Datum nabytí právní moci: 28. 7. 2020

druhý stupeň

Attached files

Sdílejte

Share icon