KOMA Trade CZ – EU, s.r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 02883-6/2016-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ustanovením § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu na jeho výzvu ve stanovených lhůtách požadované podklady a informace, dopustil správního deliktu podle ustanovení § 91a odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost KOMA Trade CZ – EU, s.r.o., se sídlem Vendryně 886, 739 94, IČ: 26863278

Datum nabytí právní moci: 25. 5. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon