KOLLERT ELEKTRO s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 02116-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona v ochranném pásmu plynárenského zařízení prováděl zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

KOLLERT ELEKTRO s.r.o., se sídlem Svárovská 108, Liberec XXII-Horní Suchá, 460 10 Liberec, IČO: 25464787

Datum nabytí právní moci: 11. 3. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 239.89 KB

Obsah

Sdílejte