Číslo jednací: 03839-5/2011-ERU

Účastník řízení dne 2. srpna 2010 prováděl při výstavbě kanalizace v ulici Tyršova u č. p. 430, v obci Kladno - Švermov v prostoru ochranného pásma plynárenského zařízení za pomoci strojní mechanizace zemní výkopové práce takovým způsobem, při kterém došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dimenze DN 32, a touto činností v konečném důsledku ohrozil její spolehlivost a bezpečnost jejího provozu v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost KOKOŠKA s.r.o., Vrchlického 824, 411 17 Libochovice, IČ: 27285057

Datum nabytí právní moci: 9. 5. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 254.73 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon