KOBZ s.r.o. - usnesení o zastavení řízení

05.11.2021, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 01372-5/2020-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 49 odst. 1 písm. c) zákona o POZE, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že jako výrobce paliva z biomasy nesplnil povinnost uvedenou v ust. § 7 odst. 5 zákona o POZE, tj. uchovávat dokumenty a záznamy o použitých druzích biomasy a o způsobu jejich využití pro výrobu paliv v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, vyhláškou č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů, nejméně po dobu 5 let ode dne, kdy tyto dokumenty a záznamy vznikly, se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. h) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

KOBZ s.r.o., sídlem č.p. 42, 751 31 Jezernice, IČO: 26886995

Datum nabytí právní moci: 14. 9. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 416.37 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon