KKZP s.r.o. - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 12109-6/2019-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

KKZP s.r.o., se sídlem č.p. 174, 569 56 Čistá, IČO: 27533271

Datum nabytí právní moci: 23. 7. 2020

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 747.7 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon