Výpis dotazů

ERÚ zveřejňuje postup pro poskytnutí role aplikačního garanta v rámci páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. ERÚ je připraven přijmout roli aplikačního garanta vybraným relevantním návrhům projektů zaměřených na vybrané prioritní výzkumné cíle v Podprogramu 1.

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 17. května 2022
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 17. května 2022
Bod č. 4-7: Rozhodnutí o opravných prostředcích
Bod č. 8: Cenové rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu na rok 2023

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 3. května 2022
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 3. května 2022
Bod č. 4: Schválení zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 10. května 2022
Bod č. 5: Schválení výtahu ze zápisu z mimořádného jednání Rady ze dne 10. května 2022
Bod č. 6-11: Rozhodnutí o opravných prostředcích
Bod č. 12: Postup ve věci podnětu k přezkumu

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení cenového rozhodnutí č. 2/2022