Výpis dotazů

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2-13: Rozhodnutí o opravných prostředcích
Bod č. 14: Souhrnná publikace Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu a Národní zpráva Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2021

Energetický regulační úřad (ERÚ) zahájil mezirezortní připomínkové řízení a veřejný konzultační proces k vyhlášce o Pravidlech trhu s plynem se lhůtou pro podání připomínek do 4. července 2022. Stěžejní úpravy vyhlášky bezprostředně navazují na novelu energetického zákona, kterou po předchozím schválení parlamentem v minulém týdnu podepsal také prezident České republiky.

Jen za uplynulý měsíc mířilo na zprostředkovatele několik set podání, se kterými se spotřebitelé obrátili na ERÚ. Energošmejdi zneužívají nejen obavy z rostoucích cen energií, ale také toho, že řada z jejich zákazníků přešla pod dodavatele poslední instance, což pro zprostředkovatele znamenalo příležitost vybrat jim dodavatele nového. Někteří zprostředkovatelé se navíc přizpůsobují novým zákonným podmínkám, když sice upouštějí od vymáhání sankcí, místo nich ale požadují smluvní odměny.

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 30. května 2022
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 30. května 2022
Bod č. 4-21: Rozhodnutí o opravných prostředcích