Výpis dotazů

Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) schválila novelu vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která umožní sdílení společně vyrobené elektřiny v bytových domech. Vyhláška pomůže překonat problémy, kterým bytové domy při instalaci decentrálních zdrojů čelily v porovnání s rodinnými domy.

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 11. listopadu 2022
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 11. listopadu 2022
Bod č. 4-10: Rozhodnutí o opravných prostředcích

Krátkodobá opatření vs. dlouhodobý design trhu trhu: Regulace budoucího trhu s energiemi

Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil cenová rozhodnutí pro elektroenergetiku a plynárenství, kterými každoročně stanovuje výši regulovaných složek energií pro další rok. I přes výrazný tlak na jejich nárůst kvůli rostoucím cenám energií se podařilo regulovanou cenu elektřiny podstatně snížit a u plynu růst omezit na minimum. Důvodem jsou opatření vlády, která na podnět ERÚ přistoupila ke kompenzaci nárůstu cen energií, které by se jinak promítly do regulace, a to včetně úhrady příspěvku na podporované zdroje ze státního rozpočtu.

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 25. října 2022
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 25. října 2022
Bod č. 4-11: Rozhodnutí o opravných prostředcích

ERÚ zveřejňuje postup pro poskytnutí role aplikačního garanta v rámci páté veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. ERÚ je připraven přijmout roli aplikačního garanta vybraným relevantním návrhům projektů zaměřených na vybrané prioritní výzkumné cíle v Podprogramu 1.

Valné shromáždění Rady evropských energetických regulačních orgánů (CEER) zvolilo dne 25. října 2022 členy správní rady. Jednou ze dvou nově zvolených místopředsedkyň se stala zástupkyně ERÚ Jana Haasová. Na evropské půdě tak zúročí své bohaté profesní zkušenosti a Česká republika získá silný mandát v diskusích o budoucnosti společné evropské energetické politiky na mezinárodní platformě.