Výpis dotazů

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 20. prosince 2022
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 20. prosince 2022
Bod č. 4-8: Rozhodnutí o opravných prostředcích
Bod č. 9: Schválení návrhu rozhodnutí o stížnosti Ing. T. P., MBA
Bod č. 10: Schválení způsobu vyřízení stížnosti Ing. T. P., MBA

27.12.2022

V příštím roce vám a vašim blízkým přejeme klid a stabilitu.

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 6. prosince 2022
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 6. prosince 2022
Bod č. 4 -10: Rozhodnutí o opravných prostředcích
Bod č. 11: Schválení cenového rozhodnutí POZE

20.12.2022

Přejeme vám krásné Vánoce plné klidu a pohody s nejbližšími.

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 22. listopadu 2022
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 22. listopadu 2022
Bod č. 4-9: Rozhodnutí o opravných prostředcích
Bod č. 10: Pravidla trhu s elektřinou
Bod č. 11: Pravidla trhu s plynem