Výpis dotazů

Přínos rozvoji komunitní energetiky. Propojení nesourodé skupiny aktérů. Vytrvalá a systematická práce ku prospěchu celé české energetiky. To je trojlístek nejzásadnějších důvodů, proč byla radní ERÚ Martina Krčová nominovaná na environmentální Cenu Josefa Vavrouška. Každoročně ji uděluje, s odkazem na ekologa, univerzitního učitele a prvního federálního ministra životního prostředí († 1995), Nadace Partnerství.

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 18. dubna 2023
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 18. dubna 2023
Bod č. 4-7: Rozhodnutí o opravných prostředcích
Bod č. 8: Schválení způsobu vyřízení podnětu společnosti SPP CZ, a.s. k prohlášení nicotnosti.

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 4. dubna 2023
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 4. dubna 2023
Bod č. 4-10: Rozhodnutí o opravných prostředcích
Bod č. 11: Návrh na provedení změn v rozkladové komisi III