Výpis dotazů

03.10.2023
 • Úřad
 • Spotřebitel
 • Regulace
 • Ostatní
 • Provoz úřadu
 • Úřední deska
02.10.2023
 • Úřad
 • Ostatní
 • Nabídka majetku
 • Úřední deska
26.09.2023
 • Úřad
 • Energetika v číslech
 • Teplo
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Zpráva o provozu

Spotřeba zemního plynu v České republice v meziročním porovnání klesá nepřetržitě již od ledna 2022. Ve druhém čtvrtletí tohoto roku činil meziroční pokles téměř 8 % a spotřeba očištěná o teplotní vlivy klesla dokonce o více než desetinu.

25.09.2023
 • Úřad
 • Regulace
 • Elektřina
 • Plyn
 • ERÚ v médiích
13.09.2023
 • Úřad
 • Ostatní
 • Věda a výzkum

ERÚ zveřejňuje postup pro poskytnutí role aplikačního garanta v rámci 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2. 

05.09.2023
 • Úřad
 • Ostatní
 • Řádné jednání Rady ERÚ

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 15. srpna 2023
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 15. srpna 2023
Body č. 4-12: Rozhodnutí o opravných prostředcích

Bod č. 13: Novela vyhlášky TEP 2023

 

17.08.2023
 • Úřad
 • Energetika v číslech
 • Plyn
 • Média
 • Tisková zpráva
 • Zpráva o provozu

Spotřeba zemního plynu v České republice v meziročním porovnání klesá nepřetržitě již od ledna 2022. Ve druhém čtvrtletí tohoto roku činil meziroční pokles téměř 8 % a spotřeba očištěná o teplotní vlivy klesla dokonce o více než desetinu.

16.08.2023
 • Úřad
 • Elektřina
 • Média
 • Tisková zpráva

Úsporný trend pokračoval i ve druhém čtvrtletí letošního roku. Spotřeba elektřiny meziročně klesla o více než 5 %, k poklesu došlo už v šestém kvartále v řadě. Ještě výrazněji se v období od dubna do června snížila výroba elektrické energie, a to o více než 13 %.

15.08.2023
 • Úřad
 • Ostatní
 • Řádné jednání Rady ERÚ

Bod č. 1: Schválení programu jednání Rady
Bod č. 2: Schválení zápisu z jednání Rady ze dne 18. července 2023
Bod č. 3: Schválení výtahu ze zápisu z jednání Rady ze dne 18. července 2023
Body č. 4-14: Rozhodnutí o opravných prostředcích