Výpis dotazů

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 12/2002 ze dne 29. srpna 2002, kterým se uděluje souhlas s odlišným způsobem kalkulace cen tepelné energie určené v konečné spotřebě domácnostem

Energetický regulační věstník, částka 6, ze dne 30. 8. 2002

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2002 ze dne 27. listopadu 2001, k cenám tepelné energie pro rok 2002
Společné stanovisko ERÚ a SEI k cenovému rozhodnutí ERÚ č. 5/2002

Energetický regulační věstník, částka 8, ze dne 30. 11. 2001

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 10/2001 ze dne 27. listopadu 2001, kterým se udělují výjimky ze způsobu regulace cen tepelné energie pro domácnosti

Energetický regulační věstník, částka 9, ze dne 3. 12. 2001

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2001 ze dne 2. října 2001, kterým se udělují výjimky ze způsobu regulace cen tepelné energie pro domácnosti

Energetický regulační věstník, částka 7, ze dne 2. 10. 2001

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2001 ze dne 22. června 2001, kterým se udělují výjimky ze způsobu regulace cen tepelné energie pro domácnosti

Energetický regulační věstník, částka 6, ze dne 31. 8. 2001

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2001 ze dne 28. února 2001, o změně výměru MF č. 01/2001 ze dne 5. prosince 2000

Energetický regulační věstník, částka 2, ze dne 1. 3. 2001