Výpis dotazů

Energetický regulační úřad jako správní orgán pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je mj. ochrana práv spotřebitele vydává Etický kodex obchodníka (Kodex). Kodex je souborem základních pravidel etického a profesionálního jednání obchodníka s elektřinou či plynem v oblasti poskytování dodávky těchto komodit a souvisejících služeb. Kodex napomáhá při prosazování principů poctivého obchodního styku, ochrany dobrých mravů a posílení obecné důvěry v energetický trh.

V současné době dokončil Energetický regulační úřad kontrolu podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole u společnosti České Energetické Centrum Jih s. r. o. jako držitele licence na obchod s elektřinou a plynem ve věci dodržování ustanovení §§ 4 až 6 a § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Předmětem kontroly bylo v rámci ochrany práv spotřebitele zejména prověření nepřekročení zákazu používání nekalých obchodních praktik ze strany této společnosti.