KARO inženýrské sítě s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 05016-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl činnost, při které došlo k poškození plynárenského, resp. energetického zařízení, a tím k porušení výše uvedeného ustanovení energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost KARO inženýrské sítě s.r.o., se sídlem Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 26826470

Datum nabytí právní moci: 7. 6. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon