KARO inženýrské sítě s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 11230-5/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

KARO inženýrské sítě s.r.o., se sídlem Železárenská 1267/21, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 26826470

Datum nabytí právní moci: 14. 3. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 378.15 KB

Obsah

Sdílejte