KARMONT presta s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Datum

Číslo jednací: 04564-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 11. srpna 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Šumperk, strojně zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost KARMONT presta s.r.o., se sídlem Tovární 157, 783 72 Velký Týnec, IČO: 28652894

Datum nabytí právní moci: 3. 5. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 336.7 KB

Obsah

Sdílejte