KARMONT presta s.r.o. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Velký Týnec

Číslo jednací: 17220-7/2012-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 15. června 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení u domu č. p. 80 v obci Velký Týnec, část obce Vsisko, katastrální území Vsisko, zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Velký Týnec – Vsisko, prodloužení vodovodu v ulici Přerovská", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 32, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jejího provozu, dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost KARMONT presta s.r.o., se sídlem Tovární 157, 783 72 Velký Týnec, IČ: 28652894
Datum nabytí právní moci: 15. 1. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 550.35 KB

Obsah

Sdílejte