KARETA s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 02478-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 17. září 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Štěpánkovice na ulici Jasanová u domu č. p. 395/5 zemní práce v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce stávající komunikace a kanalizace, obec Štěpánkovice, ul. Jasanová", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost KARETA s.r.o., se sídlem Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213

Datum nabytí právní moci: 25. 3. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 336.1 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon