KAREL VOBŮRKA s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 03831-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení prostřednictvím strojního mechanismu zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

KAREL VOBŮRKA s.r.o., se sídlem Kopečná 940/14, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 29309425

Datum nabytí právní moci: 29. 5. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 276.35 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon