Karaya GROUP, a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10137-3/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 21. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Milíčovice, u nemovitosti č. p. 16 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Odkanalizování obcí v Národním parku Podyjí a jeho ochranném pásmu", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63 a středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Karaya GROUP, a.s., se sídlem Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo, IČ: 46970622

Datum nabytí právní moci: 21. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 367.11 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon