KÁLES CZ s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 01935-3/2016-ERU

Účastník řízení, společnost, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 8. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Třebařov, u nemovitosti č. p. 293 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Kanalizace v obci Třebařov", při kterých došlo k poškození T-kusu středotlakého plynovodu PE DN 125, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost KÁLES CZ s.r.o., se sídlem, Nádražní 219, 53361 Choltice, IČ: 274 78 629

Datum nabytí právní moci: 6. 5. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 461.53 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon