KACHLÍK Haus s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 01138-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 24. září 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Jablunkov u domu č. p. 194 zemní práce v souvislosti se stavbou plotu na pozemku parc. č. 2119/3, při kterých došlo prostřednictvím ručního nářadí k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost KACHLÍK Haus s.r.o., se sídlem Nádražní 49, 739 91 Jablunkov, IČ: 28606311

Datum nabytí právní moci: 18. 2. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 398.72 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon