KaBe system CZ, a. s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 08411-5/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

KaBe system CZ, a. s., se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 31/555, 120 00 Praha, IČO: 26450038

Datum nabytí právní moci: 28. 10. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 328.18 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon