KA Contracting ČR s.r.o. - rozhodnutí k nerespektování závazného postupu při tvorbě ceny tepelné energie

Číslo jednací: 04543-24/2009-ERU

Účastník řízení při sjednávání předběžné ceny tepelné energie pro rok 2009 v cenové lokalitě „Louny" nerespektoval cenovými orgány stanovený závazný postup při tvorbě ceny tepelné energie a při její kalkulaci podle § 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění účinném do 17. listopadu 2009, čímž porušil cenové předpisy podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona o cenách, ve znění účinném do 17. listopadu 2009. Účastníkovi řízení za toto porušení cenových předpisů byla uložena pokuta podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. b) zákona o cenách, ve znění účinném do 17. listopadu 2009, ve výši 80.000 Kč.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost KA Contracting ČR s.r.o., se sídlem Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1, IČ: 25115171

Datum nabytí právní moci: 31. 5. 2013

 

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 3.61 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon