KA Contracting ČR s.r.o. - rozhodnutí k nerespektování závazného postupu při tvorbě ceny tepelné energie

Číslo jednací: 04543-28/2009-ERU

Tímto rozhodnutím byl zamítnut rozklad účastníka řízení a potvrzeno rozhodnutí Energetického regulačního úřadu vydané dne 31. ledna 2013 pod č. j. 04543-24/2009-ERU, kterým Energetický regulační úřad rozhodl o uložení pokuty ve výši 80.000 Kč účastníkovi řízení za porušení cenových předpisů podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona o cenách, ve znění účinném do 17. listopadu 2009.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost KA Contracting ČR s.r.o., se sídlem Truhlářská 13-15, 110 00 Praha 1, IČO: 25115171

Datum nabytí právní moci: 31. 5. 2013

první stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 907.54 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon