K zimnímu balíčku Evropské komise

Dne 16. 2. 2016 zveřejnila Evropská komise v souladu se strategií na vytvoření evropské Energetické unie tzv. zimní balíček legislativních a nelegislativních návrhů. Balíček obsahuje dokumenty, které se zaměřují na energetickou bezpečnost a zemní plyn. Z pohledu činnosti ERÚ má největší význam návrh nařízení týkající se opatření pro zajištění bezpečnosti dodávek plynu. Z tohoto důvodu se ERÚ bude aktivně podílet na jeho projednávání jak na úrovni státní správy ČR, tak v rámci asociací evropských regulátorů CEER a ACER.

Ke stažení

Sdílejte