K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 10650-4/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona v ochranném pásmu plynárenského zařízení prováděl zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o., se sídlem Havírenská 1020/1O, 679 61 Letovice, IČO: 26287579

Datum nabytí právní moci: 29. 5. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon