K J K stavební údržba s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 11541-3/2015-ERU

Účastník řízení, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 11. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Horní Suchá, na ulici Zálesní, u nemovitosti č. p. 1343 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Oprava příjezdové komunikace", při kterých došlo k poškození nízkotlakého plynovodu IPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost K J K stavební údržba s.r.o., se sídlem, Mickiewiczova 361/18, 73301 Karviná - Mizerov, IČ 26860732

Datum nabytí právní moci: 23. 1. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon