K – BUILDING CB, a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 02198-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 4. srpna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území České Budějovice v křižovatce ulic Žerotínova a Rokycanova zemní práce v souvislosti se stavbou „ZTV Husova kolonie – podmiňující vodohospodářské investice", kdy při strojním výkopu rýhy pro nově budovaný vodovod došlo lžící bagru k poškození středotlakého plynovodu PE d 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost K – BUILDING CB, a.s., se sídlem Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice, IČ: 26105594

Datum nabytí právní moci: 19. 3. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon