JMV INVEST s.r.o. - usnesení o zastavení řízení

20.11.2020, aktualizováno 13.08.2021

Číslo jednací: 10495-24/2019-ERU

Správní řízení vedené s obviněným z přestupku ve věci podezření ze spáchání z přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se mohl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl prostřednictvím blíže neurčené osoby v blízkosti zařízení elektrizační soustavy činnosti, v jejichž důsledku došlo k poškození energetického zařízení, čímž došlo k nesplnění povinnosti zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo ohrozit nebo omezit její bezpečný a spolehlivý provoz, a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení se ve smyslu § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, se zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

JMV INVEST s.r.o., se sídlem Palackého třída 200/77, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 27719081

Datum nabytí právní moci: 3. 4. 2020

Attached files

Typ: pdf
Velikost: 322.09 KB

Sdílejte

Share icon