JMS Servisní CZ s.r.o. – zastavení správního řízení

Číslo jednací: 13345-5/2016-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem pod sp. zn. OSR-13345/2016-ERU ve věci podezření ze spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na výrobu elektřiny č. 111533310 tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona nebyl v období od 26. května 2015 do 19. prosince 2016 registrovaným účastníkem trhu, se zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost JMS Servisní CZ s.r.o., se sídlem Potoky 1767, 760 01 Zlín, IČO: 28269811

Datum nabytí právní moci: 20. 5. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 336.27 KB

Obsah

Sdílejte