JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10287-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 7. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Jindřichův Hradec, na ulici Pražská před nemovitostí č. p. 150 prostřednictvím zemního stroje zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Pražská J. Hradec", v důsledku kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky LPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o., se sídlem Vídeňská 168, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 25195379

Datum nabytí právní moci: 1. 11. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte