Jihomoravská distribuční, s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí informací

Číslo jednací: 13092-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 2. 11. 2021 požadované informace.

Informace o účastníkovi řízení:

Jihomoravská distribuční, s.r.o., se sídlem Komenského 120/7, 594 01 Velké Meziříčí, IČO: 29292948

Datum nabytí právní moci: 20. 11. 2021

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte