Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 05684-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 27. října 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Zábřeh zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o., se sídlem Tovární 202/3, 790 01 Jeseník, IČ: 46580328

Datum nabytí právní moci: 15. 6. 2016

Obsah

Sdílejte